SINTEZĂ ACTIVITATE 14.04.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 07.04.2017-13.04.2017, au fost înregistrate 39 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 227 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 4.705 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 10 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În data de 13.04.2017, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat împreună cu lucrătorii Biroului Rutier, conform notei de dispozitiv întocmită de Poliția Municipiului Târgoviște, la evenimentul “Calea Luminii”.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 12.725 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Avram Iancu, Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Radu Gioglovan, Petru Cercel, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Morilor, Iazului, Horia, Cloşca, Crişan, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Col. Marin Stănescu, Matei Alexandru, Laura Stoica, George Cair, Calea Ialomiţei, Vlad Ţepeş, Crăiţelor, Şoseaua Găeşti, I. E. Florescu, Ionel Fernic, Lt. Stancu Ion.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 07.04.2017-13.04.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele VI, VIII, IX, Aleea Trandafirilor, Cartier CFR, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, str. Petru Cercel.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. A fost depistată o societate comercială, care desfăşura activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și a fost sancţionată contravenţional.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul Independenţei, Bulevardul Unirii şi străzile adiacente pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal. Comercianții ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.650 lei.

În total, în perioada 07.04.2017-13.04.2017, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 19.080 lei.