Sinteză activitate 12.08.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 05.08.2016-11.08.2016, au fost înregistrate 64 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 222 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

De asemenea, cu ocazia evenimentelor Pelerinajul Tinerilor (10.08.2016) și sărbătoarea Sf. Ierarh Nifon (11.08.2016) au fost asigurate măsuri de ordine și liniște publică, în sistem integrat, conform notelor de dispozitiv, sub stricta coordonare a Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, în cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Basarab I” Dâmbovița.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.530 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost soluționate sesizările primite. În data de 10.08.2016, cu ocazia desfășurării Pelerinajului Tinerilor, au fost asigurate măsuri de fluidizare și dirijare trafic rutier și au fost eliberate parcările de pe Bulevardul Libertății și Gang BCR, conform notei de dispozitiv întocmită de Poliția Municipiului Târgoviște. De asemenea, în data de 11.08.2016, cu ocazia Sf. Ierarh Nifon, au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare trafic rutier, conform notei de dispozitiv întocmită de I.P.J. Dâmbovița – Serviciul Rutier.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 20.245 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Ca urmare a sesizării D.A.P.P.P. – Primăria Municipiului Târgovişte, referitoare la dispozițiile Legii nr. 185/2013 – privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate precum și a dispozițiilor H.C.L. nr. 106/ 17.04.2014, pentru aprobarea Regulamentului local – privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște, Compartimentul Disciplina în Construcții din cadrul Poliției Locale Târgoviște a efectuat acțiuni de identificare și notificare a proprietarilor de mijloace publicitare de pe raza Municipiului Târgoviște și a notificat în scris nouă agenți comerciali. Totodată, în baza prevederilor Legii nr. 185/2013 și a Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 106/ 17.04.2014, Poliția Locală Târgoviște va acționa pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe teritoriul municipiului Târgoviște.

De asemenea, reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I.C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Suseni, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Aleea Griviţa, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Dinu Lipati, Ana Ipătescu, Col. Marin Stănescu, Silviu Stănculescu, Matei Alexandru, Laura Stoica, Matei Basarab, Calea Ploieşti.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Aleea Trandafirilor, Cartier CFR, Microraionanele IX,  XI, XII, Cartier Priseaca și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Pod Mihai Bravu, str. Petru Cercel; Calea Câmpulung, str. Magrini, Șoseaua Găești.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În urma verificărilor efectuate, au fost depistate două societăţi comerciale care desfaşurau activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de Primăria Târgovişte. Au fost sancţionate contravenţional cu amendă în cuantum de 500 lei fiecare.

S-a acţionat pe B-dul I.C. Brătianu, B-dul Unirii si str. Radu de la Afumaţi, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal (comerţ de întâmpinare şi ambulant ). Comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe. Trei societăți comerciale au fost sancţionate contravenţional cu avertisment.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.000 de lei.

În total, în perioada 05.08.2016-11.08.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 26.775 de lei.