Sinteză activitate 12.02.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 05.02.2016-11.02.2016, au fost înregistrate 29 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 298 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 3.590 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetățenilor din municipiul Târgoviște. De asemenea, au fost constatate și prezentate neregulile descoperite în teren.

În perioada 08.02.2016-11.02.2016,  polițiștii locali au acționat în zona Primăriei municipiului Târgoviște pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă semnificația indicatoarelor de interzicere – OPRIREA INTERZISĂ – montate pe str. Revoluției.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 13.995 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Gimnaziului, I.C. Brătianu, Vasile Blendea, Radu de la Afumați, Stănică Ilie, Nifon, Crăițelor, Pandurilor, Stancu Ion, Soarelui, Dâmboviței, Teilor, Cezar Ivănescu, Silviu Stănculescu, Mircea cel Bătrân, Libertății, Calea Câmpulung, Coconilor.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 05.02.2016 – 11.02.2016, s-au efectuat acţiuni de monitorizare şi control în microraioanele VII, VIII, IX, XI, Cartierul CFR, Aleea Trandafirilor și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel,  zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 71,  str. Laminorului; Calea Ialomiţei; Șos. Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung.

În urma controalelor, nu au fost identificate  persoane/societăţi care să depoziteze în zonele respective.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest  sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Astfel, au  fost depistate două societăţi comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică  fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte și au fost sancţionate contravenţional cu amendă. În plus, două unităţi, cărora la controlul anterior li s-a dat termen pentru a remedia deficienţele constatate, au vizat autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte.

Totodată, au fost identificate două societăţi comerciale care desfasoară comerţ de întâmpinare pe domeniul public fără să asigure circulaţia pietonală pe trotuar.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.500 de lei.

În total, în perioada 05.02.2016-11.02.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 20.085 de lei.