Sinteză activitate 11.12.2015

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 04.12.2015-10.12.2015, au  fost înregistrate 29 de sesizări. Polițiștii locali din Cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică au legitimat 360 de persoane.

Mai mult, polițiștii locali asigură ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 10.450 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

De luni până vineri, politiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au acționat pentru fluidizarea, dirijarea și îndrumarea traficului rutier în zona adiacenta școlilor: Ioan Alexandru Brătescu Voinești (Nr. 2) între orele 11:45-13:15, Vasile Cârlova (Nr. 1) între orele 11:45-13:15, Liceul I.H. Rădulescu (Nr. 3), Seminarul Teologic și Liceul Constantin Brâncoveanu ( Nr. 4), respectiv 18:00-19:00.

-05.12.2015 – Fluidizare și dirijare trafic rutier pe Bulevardul I.C.Brătianu cu ocazia efectuării marcajelor rutiere (piste de biciclete și stații pentru mijloacele de transport public de persoane);

-06.12.2015 – Fluidizare și dirijare trafic rutier în intersecția Bulevardelor Independenței cu Mircea cel Bătrân (aprinderea bradului de pe Platoul Prefecturii).

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 8.975 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. De asemenea, s-au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea București, Cpt. Stănică Ilie, Vasile Blendea, Lt. Stancu Ion, Petru Cercel, Laminorului, Radu de la Afumați, Soarelui, Înfrățirii, Libertății, Luceafărului, Pandurilor, I.C. Brătianu, Mircea cel Bătrân, Ion Ciorănescu, Dr. Marinoiu, Aleea Mânăstirea Dealu, 1Mai.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 71, str. Laminorului, Calea Ialomiţei, Drum acces Priseaca-Teiş și str. Petru Cercel.

În perioada 04-10.12.2015 Compartiment Mediu împreună cu angajaţii din cadrul Compartimentului Activităţi Comerciale a organizat acţiuni de control la I.I. Udilă şi Roman care desfăşoară activităţi comerciale pe str. I.C. Brătianu şi Calea Bucureşti, verificând dacă au contract de ridicarea gunoiului rezultat în urma deşfăşurării activităţii, acestea prezentând contracte de prestări servicii cu S.C. Supercom S.A.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G nr.99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică pe str. T. Vladimirescu, Bd. Unirii, Aleea Sinaia, zona Pavcom, B-dul I.C.Brătianu, obiectivele controlului fiind: deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte şi vizarea acesteia de către unitatea emitentă, afişarea denumirii firmei, afişarea orarului de funcţionare şi a certificatului unic de înregistrare. Au fost verificate 16 societăţi comerciale și au fost constatate următoarele:

– Au fost depistate două societăţi comerciale care desfăşurau activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte; au fost sancţionate contravenţional cu amendă;

– Şapte societăţi deţin autorizaţie şi sunt vizate pentru anul 2015;

– Cinci societăţi deţin autorizaţie care nu este vizată au achitat parţial sau integral taxa aferentă anului 2015;

– O societate comercială are documentele depuse la D.A.P.P.P în vederea reînceperii activităţii;

– O societate care a fost sancţionată anterior este închisă/desfiinţată.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.600 de lei.

În total, în perioada 04.12.2015-10.12.2015, au fost aplicate amenzi în valoare de 22.025 lei. 
.