SINTEZĂ ACTIVITATE 11.03.3016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 04.03.2016-10.03.2016, au fost înregistrate 39 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 313 de persoane și au identificat 10 persoane practicând cerșetoria.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.710 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetățenilor din municipiul Târgoviște. De asemenea, au fost constatate și prezentate neregulile descoperite în teren.

În perioada 04.03.2016-10.03.2016, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au avut în vedere locurile rezervate persoanelor cu handicap. De asemenea, zilnic, au verificat Platoul Prefecturii.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 15.345 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: I.C. Brătianu, Laminorului, Ienăchiță Văcărescu, Matei Basarab, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Justiției, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Mr. Brăzișeanu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Poet Gr. Alexandrescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 04.03.2016 – 10.03.2016, s-au efectuat acţiuni de control în microraioanele I, II, III, IV, V, cartierul Sagricom și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte, în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel,  zona podului rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, str. Laminorului; Calea Ialomiţei; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung. Nu au fost identificate  persoane/societăţi care să depoziteze în zonele controlate.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Două societăţi comerciale, cărora li s-a dat termen pentru a remedia deficienţele constatate, au vizat autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte.

În plus, pe raza municipiului, a fost monitorizat comerţul ambulant cu flori şi mărţişoare.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.000 lei.

În total, în perioada 04.03.2016-10.03.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 22.055 lei.