SINTEZĂ ACTIVITATE 11.02.2022

 

SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 04.02.2022-10.02.2022, au fost înregistrate 97 de sesizări și au legitimat, în acest interval, 189 de persoane. Au fost monitorizate locurile de joacă din municipiu și au intervenit, acolo unde a fost cazul (alarmă), la unitățile de învățământ monitorizate electronic. De asemenea, 11 persoane care consumau alcool pe domeniul public și 18 persoane care nu respectau normele în ceea ce privește fumatul au fost sancționate contravențional cu amendă.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 12.750 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

În perioada 04.02.2022-10.02.2022, au fost primite 52 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale. De asemenea, s-a acționat pentru fluidizarea traficului în zonele unde au fost efectuate lucrări la infrastructura rutieră. În plus, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație acționează în zona unităților de învățământ: Școala „Vasile Cârlova”, Școala “Mihai Viteazul” și Școala „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”.

Serviciul Circulație a aplicat amenzi în valoare de 32.805 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat. S-a acționat în următoarele zone: Microraioanele IX, XI, XII, Aleea Trandafirilor, Cartier CFR și str. Gării.

De altfel, au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate controale în Microraioanele VIII, IX, XI, prin care au fost verificate măsurile de salubrizare a străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. În urma controlului efectuat, au fost luate măsuri pentru ca normele legale să fie respectate.

Totodată, au fost întreprinse acţiuni de control în următoarele zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere: Calea Ialomiței, Bulevardul Eroilor, str. Petru Cercel, Şoseaua Găeşti, str. Nifon, str. Laminorului, str. Popa Cornel și str. Gării.

De altfel, în vederea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, au fost verificare platformele cu eurocontainere din zonele mai sus menționate, dar și graficul de colectare pentru a nu exista abateri.

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În plus, s-a acţionat în Piața 1 Mai, Micro XI, VI, IV și Șoseaua Găești, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public. S-au luat măsuri astfel încât dispozițiile legale să fie întocmai respectate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 5.000 lei.

În total, în perioada 04.02.2022-10.02.2022, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare 50.555 lei.