Sinteză activitate 10.06.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 03.06.2016-09.06.2016, au fost înregistrate 44 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 438 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 14.995 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în municipiu, iar conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.
În data de 09.06.2016, cu ocazia “PARADEI VERZILOR” și a manifestărilor de “ÎNĂLȚARE”, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au executat activități de dirijare, fluidizare și îndrumare trafic rutier conform planului de acțiune întocmit de Poliția Municipiului Târgoviște, iar mai apoi
Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 9.535 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dr. Gheorghe Marinescu, Diaconu Coresi, Cpt. Tudorică Popescu, Şoseaua Găeşti, Calea Domnească, Dr. Dumitru Oprescu, I.C. Brătianu, Nicolin Ion, Unirii, Moldovei, Berzei, Basarabiei, Cetății, Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Col. Băltărețu, Independenței, Regele Carol I, Avram Iancu, Calea Câmpulung, Aleea Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Aviator Negel, Ciprian Porumbescu, Maior Eugen Brezișeanu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V, VI, în zona centrală, precum şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona Pod Teiș, str. Laminorului; Bulevardul Eroilor; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. S-au constatat următoarele: o unitate de alimentaţie publică, ce a fost depistată fără autorizaţie pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică şi sancţionată contravenţional, a obţinut autorizaţia şi a achitat taxa aferentă; a fost depistată o societate comercială care desfăşoară activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și a fost sancţionată contravenţional cu amendă. Totodată, ca urmare a controlului anterior, o unitate în curs de începere a activităţii a obţinut autorizaţia pentru alimentaţie publică şi a achitat taxa aferentă.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr.44/2009, în zona Pavcom, pe B-dul Independenţei şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal (comerţ de întâmpinare şi ambulant). Comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 650 de lei.

În total, în perioada 03.06.2016-09.06.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 21.180 de lei.