SINTEZĂ ACTIVITATE 10.02.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 03.02.2017-09.02.2017, au fost înregistrate 39 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 129 persoane și au identificat trei persoane fără adăpost care au acceptat să fie transportate în centrele sociale.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 3.690 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 7 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 23.545 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Soarelui, Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Radu Gioglovan, Petru Cercel, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Unirii, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Col. Marin Stănescu, Silviu Stănculescu, Matei Alexandru, Laura Stoica, George Cair, Calea Ialomiţei, Vlad Ţepeş, Crăiţelor, Şoseaua Găeşti, I. E. Florescu, Ionel Fernic, Lt. Stancu Ion.

De asemenea, s-au efectuat controale pentru identificarea lucrărilor de construire executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 03.02.2017-09.02.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V şi Zona Centrală, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini.

În data de 09.02.2017, reprezentanţi ai Compartimentului Mediu au întreprins o acţiune pe B-dul Independenței, B-dul Mircea cel Bătrân, B-dul Libertății, B-dul Unirii, B-dul I.C Brătianu, str. Tudor Vladimirescu, str. Constantin Brâncoveanu și zona Centrul Vechi, pentru a verifica dacă agenţii economici îndepărtează zăpada şi gheața imediat după depunere sau până la ora 1000 dimineaţa, de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor şi incintelor pe care le deţin sau administrează, cerință obligatorie conform Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală republicat în baza H.C.L. nr. 477/12.12.2008. Astfel, cei mai mulți dintre agenți economici aveau cunoştinţă de obligaţia privind curăţarea şi îndepărtarea zăpezii din faţa punctelor de lucru, aceştia conformându-se sau fiind în curs de conformare la data şi ora controlului. În urma acţiunii de control, au fost notificaţi 11 agenţi economici, care s-au conformat imediat după începerea programului de lucru. De menționat este faptul că, aceste acțiuni de verificare şi sancţionare a agenţilor comerciali vor continua pe toată perioada căderii ninsorilor. În caz de neconformare, se vor aplica sancţiuni contravenţionale de la 100 la 200 lei, conform Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală republicat în baza H.C.L. nr. 477/12.12.2008.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. S-a constatat că două societăţi comerciale desfăşurau activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și au fost sancţionate contravenţional cu amendă.

Totodată, împreună cu reprezentanți ai Compartimentului Protecția Mediului, s-a acționat pentru pentru atenţionarea agenţilor economici din municipiu cu privire la îndepărtarea zăpezii şi gheţii din faţa spaţiului comercial, conform dispoziţiilor legale.

În total, în perioada 03.02.2017-09.02.2017, au fost aplicate amenzi în valoare de 27.235 lei.