INFORMARE 28.02.2019

 

În perioada 25.02.2019-28.02.2019, Poliția Locală Târgoviște, prin Biroul Control – Compartimentul Activități Comerciale, a efectuat acțiuni de verificare în rândul comercianților de mărțișoare și flori naturale de sezon.

Conform Regulamentului de Aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală, republicat în baza H.C.L. nr. 477/2008, cu completările și modificările ulterioare, Art.5, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 lei, “expunerea și comercializarea produselor de orice fel pe terenul aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Târgoviște, fără a deține o autorizație în acest sens”, precum și “expunerea și comercializarea produselor de orice fel pe terenurile și pe fațada clădirilor indiferent de forma de proprietate sau a titularului dreptului de administrare fără a deține autorizație în acest sens”.

În total, au fost verificați 54 de comercianți ce își desfășoară activitatea în Piața Tricolorului, Bulevardul Unirii și Piața Bucegi. Totodată, acestora li s-a atras atenția asupra respectării curățeniei în locurile unde își vând produsele.