INFORMARE 14.02.2019

 

Poliția Locală Târgoviște, prin Biroul Control – Compatimentul Protecția Mediului, desfășoară acțiuni de prevenire în municipiu pentru a preîntâmpina și depista eventualele abateri de la normele legale în ceea ce privește aruncarea și depozitarea deșeurilor.

Atragem atenția persoanelor fizice că, potrivit Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală, republicat în baza H.C.L. nr. 477/12008, “constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei următoarele fapte: neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi şi în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, împiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor; (…) neîntreţinerea curăţeniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care la deţin sau la folosesc; arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură, în curţi, pe străzi, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată (…)”.

Totodată, conform Art.5 din același act normativ, “constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi în alte locuri publice a reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel, ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare”.

În ceea ce privește dispozițiile Legii nr. 211/2011, Poliția Locală informează că, în conformitate cu Art.22, Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) – (3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) – (3) şi art. 20”.

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează, conform Art. 61 din același act normativ,  cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice și cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice.