INFORMARE 01.04.2020

 

Poliția Locală Târgoviște vă informează că valoarea amenzilor pentru încălcarea dispozițiilor Ordonanțelor Militare a crescut considerabil. Astfel, potrivit O.U.G. nr.34/26.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 268/31.03.2020, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență se modifică și se completează după cum urmează:

“ Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

 (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, prevăzute în ordonanțele militare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;

b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;

c) suspendarea temporară a activității;

d) desființarea unor lucrări;

e) refacerea unor amenajări.”

Un act de noutate menționat în noua Ordonanță, îl constituie faptul că legiuitorul a stabilit în mod expres că,  persoana contravenientă “poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului- verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravențiile prevăzute la art. 28.”