DREPT LA REPLICĂ 7.07.2015

 

Poliția Locală Târgoviște consideră că instituția este implicată într-o campanie de presă, ce îl are ca țintă pe directorul executiv, Gheorghe Dinu.

Poliția Locală Târgoviște a luat act de toate pozițiile publice exprimate în cadrul edițiilor emisiunii Fețele Puterii și consideră că polițiștii locali nu ar trebui jigniți sub nicio formă, aceștia nefiind nici „sclavi”, nici „idioți”, ci funcționari publici care își exercită meseria după normele legale. De menționat este faptul că, peste 50 la sută din personalul instituției a absolvit studii superioare. În plus, toți polițiștii locali au urmat și au absolvit programe de formare inițială în instituții ale M.A.I., iar o parte dintre aceștia a urmat și cursurile de calificare în domeniul „Ordine Publică, Protecție și Pază” la Centrul de Perfecționare al I.J.J. Dâmbovița.

De altfel, au fost aduse acuzații grave directorului executiv al Poliției Locale Târgoviște, Gheorghe Dinu, de comportament abuziv, care nu au fost niciodată probate. În instituție, nu este vorba despre nicio teroare instaurată, iar polițiștii locali „nu acționează la ordinele șefului lor pentru a-i umili pe cei slabi”.

Nici polițiștii locali și nici Gheorghe Dinu „nu dau bir cu fugiții” din fața problemelor de zi cu zi ale municipiului. Aceștia își asumă în totalitate acțiunile instituției și nu pot fi de acord cu montajele regizate de MDI TV. Este inadmisibil ca postul de televiziune să instige la nerespectarea legii și să ofere cazuri concrete în acest sens.

Mai mult, trebuie subliniat faptul că multe dintre atribuțiile Poliției Locale sunt confundate cu ale altor direcții și societăți aflate în subordinea Primăriei. Conform actului constitutiv, Poliția Locală are atribuții în domeniul pazei obiectivelor și bunurilor, dar numai prin personalul de pază desemnat și angajat pentru astfel de misiuni. Principalele obiective de pe domeniul public (parcuri, locuri de joacă, instituții, unități de învățământ, direcții ale Primăriei Târgoviște) sunt atribuite pentru pază și apărare societăților specializate și cu atribuții stricte în acest sens, conform Legii Nr. 333/2003.

De asemenea, potrivit Art 6, lit. e) din Legea 155/2010, republicată, Poliția Locală “constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost”. Poliția Locală nu are competențe pentru constatarea și sancționarea faptelor ce privesc regimul câinilor periculoși și agresivi. Conform OUG 55/2002 republicată, publicată în M.O. Nr. 146 din 27 februarie 2014, competența revine inspectorilor sanitar-veterinari și personalului anume desemnat din cadrul M.A.I.

De fiecare dată când serviciile specializate ale Primăriei au solicitat sprijin pentru asigurarea protecției personalului desemnat în capturarea câinilor, Poliția Locală Târgoviște a destinat personal în acest sens, fără nicio ezitare. În plus, instituția a sesizat, ori de câte ori situația a impus-o, Direcția Sanitar-Veterinară pentru a lua măsurile corespunzătoare.

În ceea ce privește afirmațiile din ediția din 30.06.2015, cu privire la faptul că au fost furate bunuri din imediata apropiere a Primăriei, în condițiile în care există 2 posturi ale Poliției Locale în zonă, se impune precizarea că în Primăria Târgoviște, există un singur polițist local care are atribuțiuni stricte de control acces și care își desfășoară activitatea până la ora 16.00, după care este înlocuit de personalul unei societăți de pază. De asemenea, există un post de guard, care are atribuții de pază doar în parcarea Primăriei, tot până la ora 16.00.

În consecință, Poliția Locală Târgoviște se delimitează de campania de denigrare a funcționarilor publici, în general și a polițiștilor locali, în special. Activitatea Poliției Locale se desfășoară conform actelor normative în vigoare, pe principiile legalității, imparțialității, responsabilității, respectului reciproc și cel al orientării către sarcinile de serviciu și către oameni.

Cu tot respectul, această campanie, prin care este nevoită să treacă Poliția Locală Târgoviște, fără a avea vreo vină reală, nu face decât să inducă o stare de nesiguranță în rândul polițiștilor locali, care nu-și mai pot executa misiunile în condiții optime. MDI TV încearcă să impună puncte de vedere tendențioase. Dând curaj celor nemulțumiți că au fost sancționați contravențional, MDI TV nu respectă principiile obiectivității și imparțialității, aducând mari deservicii Poliției Locale Târgoviște. Autoritatea instituției este astfel subminată, iar agenților le este din ce în ce mai greu să se impună în fața celor care încalcă legea.

Chiar dacă a căzut pradă unor atacuri mediatice fără precedent, Poliția Locală Târgoviște va continua să își desfășoare activitatea la cel mai înalt nivel, în spiritul și litera legii, din dorința continuă de a oferi târgoviștenilor un climat de siguranță.

Poliția Locală Târgoviște consideră că postul MDI TV ar trebui să le ceară public scuze polițiștilor locali pentru nenumăratele insulte aduse: „sclavi, idioți, marionete, sperietori” și alte injurii pe care angajații Poliției Locale nu le meritau niciodată.

Poliția Locală Târgoviște este mândră de angajații săi, care își fac datoria în ciuda constrângerilor bugetare, îi susține în activitatea lor și îi asigură de toată cooperarea și pe viitor.

Având în vedere cele expuse și precizate în prezenta, în numele celor două grupe sindicale ce activează la nivelul Poliției Locale Târgoviște, respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor Locali (S.N.P.L.) și Sindicatul Național „Pro Lex”, dorim să îi informăm pe toți cetățenii municipiului Târgoviște că acest drept la replică nu este exprimat la indicația sau sub presiunea vreunei persoane anume, ci este un punct de vedere comun al tuturor polițiștilor locali din cadrul instituției noastre.

Totodată, dorim să informăm întreaga opinie publică de buna noastră credință, imparțialitate și corectitudine în aplicarea legii, precum și în cadrul activităților specifice, desfășurate zilnic.

Poliția Locală Târgoviște apără drepturile și libertățile comunității și se află în permanență în slujba cetățeanului și a intereselor sale..