COMUNICAT DE PRESĂ 7.03.2017

 

Poliția Locală Târgoviște atrage atenția asupra faptului că instituțiile publice, agenții economici și celelalte persoane juridice au obligația „să încheie contracte de preluare transport și neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare. Contractele vor fi încheiate în mod distinct atât pentru sediile sociale cât și pentru celelalte sedii secundare (agenții, puncte de lucru sau alte asemenea sedii) aflate pe raza Municipiuluui Târgoviște”. Nerespectarea acestei prevederi legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, conform Art. 5, lit.j) din Regulamentul de aplicare a O.G. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală, republicat în baza H.C.L. nr. 477/12.12.2008.

În plus, potrivit aceluiași act normativ “neamplasarea de către agenții economici la fiecare intrare din stradă la punctele de lucru sau sediul unde își desfășoară activitatea, a unui coș pentru ambalaje și țigări” constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 300 lei.

Polițiștii locali din cadrul Biroului Control acționează în teren, potrivit competențelor,  pentru ca normele legale privind salubrizarea și igienizarea municipiului să fie respectate atât de către persoanele juridice cât și de persoanele fizice.