Comunicat de presă 5.04.2016

 

Poliția Locală Târgoviște prin Serviciul Circulație vă informează că numărul sancțiunilor contravenționale aplicate în luna martie 2016 a crescut cu 29,5% față de luna anterioară. Astfel, valoarea amenzilor aplicate în a treia lună a anului este cu 40,3% mai mare, respectiv 71.315 lei față de 50.815 lei în luna februarie.

3

Cele mai multe dintre sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru încălcarea normelor privind OPRIREA sau STAȚIONAREA.

2

Cu acest prilej, Serviciul Circulație din cadrul Poliției Locale Târgoviște vă reamintește că, potrivit Art. 142 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. 195/2002 R.M.C (H.G. 1391/2006 R.M.C.), oprirea neregulamentară constituie contravenție și se sancționează cu 2-3 puncte amendă conform Art. 99, alin. (2) din O.U.G. 195/2002 R.M.C. și 2 puncte penalizare potrivit Art. 108, alin (1), lit. a), pct. 8 din același act normativ. Totodată, conform Art. 143 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. 195/2002 R.M.C (H.G. 1391/2006 R.M.C.), staționarea neregulamentară constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte amendă potrivit Art. 100, alin. (2) din O.U.G. 195/2002 R.M.C și 3 puncte penalizare în conformitate cu Art. 108, alin (1), lit. b), pct. 7 din actul normativ mai sus menționat.

4

Luând în considerare importanța deosebită a respectării cu strictețe a legislației în domeniul rutier, Poliția Locală Târgoviște recomandă conducătorilor auto să aibă o conduită conformă normelor în vigoare și să nu stânjenească circulația celorlalți participanți la trafic.

6

7

1