Comunicat de presă 5.01.2015

 

Poliția Locală Târgoviște lansează un apel către toate Asociațiile de Proprietari din municipiu pentru ca, în cel mai scurt timp, să îndepărteze țurțurii de pe acoperișuri, pentru a evita astfel eventualele accidente.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, constituit la nivelul municipiului Târgovișe, a notificat Asociațiile de Proprietari, prin adresa nr. 26719/29.10.2014.

În temeiul dispoziţiilor Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, art.52-53(2), art.56, alin.1, lit. b, precum si a prevederilor H.C.L.447/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G.21/2002 pe teritoriul municipiului Targoviste, este indicat ca în această perioadă să se facă toate eforturile pentru îndepărtarea zăpezii și a gheţii de pe trotuarele și aleile aferente clădirilor, pentru a înlătura în felul acesta, posibilitatea producerii unor accidente care să pună în pericol viața cetăţenilor.

Nerespectarea acestor dispoziții, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform legii în vigoare.

Patrule ale Poliției Locale Târgoviște vor identifica zonele de risc și vor atenționa proprietarii să ia măsuri în consecință..