Comunicat de presă 27.04.2015

 

Referitor la faptul că în data de 21.04.2015, Distrigaz a spart asfaltul pe Bulevardul I.C. Brătianu, potrivit Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 3, alin (1), lit. c) vă precizăm: “Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:

  1. c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;”

 Astfel, se vor lua măsuri conform Legii 50/1991, republicată, art. 24, lit. a): Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

  1. a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3, alin (1), lit b), c), e) si g), cu exceptiile prevăzute de lege.

 Poliția Locală Târgoviște va îndrepta dosarul către Poliția Municipiului Târgoviște, instituție abilitată să ia măsurile ce se impun..