Comunicat de presă 26.02.2015 (2)

 

                                                            21 mai, Ziua Poliției Locale

Senatorii au adoptat o propunere legislativă prin care ziua de 21 mai este declarată Ziua Poliţiei Locale. Inițiatorii consideră că astfel se pot organiza evenimente în scopulrecunoaşterii rolului important şi a meritelor poliţiei locale privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor“.

„Această zi a fost aleasă deoarece, la 21 mai, ortodocşii şi romano-catolicii îi prăznuiesc pe Sfinţii Îm­pă­raţi Constantin şi Elena, aleşii Domnului pentru întărirea credinţei. Vieţile acestora sunt considerate adevărate modele de urmat, Constantin ră­mâ­nând în istorie drept îm­pă­ratul roman care a acordat adevărata libertate creşti­nis­mului. Împăratul Constantin împreună cu mama lui, Elena, au fost toată viaţa lor înclinaţi spre toleranţă şi ocrotirea aproapelui. De aceea, poliţiştii locali din România au ales Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena pentru a le fi protectori şi a-i ajuta în activitatea lor, considerând că faptele lor sunt demne de urmat. Aşa cum Împăratul Constantin a câştigat lupta împotriva răului cu mesajul „HOC SIGNO VINCES” adică „PRIN ACEST SEMN VEI ÎNVINGE”, tot aşa şi poliţiştii locali prin curaj, fermitate şi devotament vor reuşi să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, ale proprietăţii private şi publice”, se arată în expunerea de motive.

De altfel, iniţiatorii precizează faptul că instituţiile din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică au desemnată o dată în care se sărbătoresc la nivel naţional: Poliţia Română – 25 martie, Jandarmeria Română – 3 aprilie şi Poliţia de Frontieră – 24 iulie.

„Considerăm că instituţia Poliţiei locale, ca organ al administraţiei publice locale, cu un rol important în dezvoltarea societăţii româneşti, are dreptul de a avea desemnată o zi de recunoaştere la nivelul întregii ţări, în care să se sărbătorească la fel ca celelalte instituţii cu care participă la climatul de ordine şi siguranţă naţională“, se mai arată în expunerea de motive.

Legea are un caracter ordinar şi a fost adoptată de Senat. Acum, actul normativ va ajunge la Camera Deputaților, care va da votul decizional.

.