COMUNICAT DE PRESĂ 19.01.2017

 

Poliția Locală Târgoviște, prin Serviciul Circulație, vă informează că, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 965/15.12.2016, au fost aduse modificări la H.G. nr. 1391/2006 privind circulația pe drumurile publice, după cum urmează:

Art. 142. Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:

– lit. k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni și biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare.

– lit. n) pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului puiblic a executat amenajări care respectă prevederile Art. 144 alin (2) și (3).

La Art. 141, a fost introdus un nou alineat, respectiv alineatul (8): Se consideră staționare pe partea carosabilă situația în care oricare dintre roțile vehiculului sau remorcii se regăseşte pe partea carosabilă. 

Noile dispoziții prevăzute în H. G. Nr. 965/15.12.2016 stabilesc și că vehiculele staționate neregulamentar vor putea fi ridicate de către administratorul drumului public sau de către administrația publică locală, după caz. Potrivit Art. II din H.G. nr. 965/2016, Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

ATENȚIE! Hotărârea Guvernului nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 1035 din 22 decembrie 2016, va intra în vigoare începând cu data de 21.01.2017.