BILANȚ 13.02.2020 (GALERIE FOTO)

 

În data de 13.02.2020, Poliția Locală Târgoviște a prezentat Raportul de Activitate pentru anul 2019. La eveniment au participat primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, viceprimarii municipiului, Monica Ilie și Cătălin Rădulescu, city managerul Gabriel Boriga, șeful I.P.J Dâmbovița, cms. șef dr. Claudiu Adrian Antofie, șeful Poliției Municipiului Târgoviște, cms. șef Albert Coman și prim-adjunctul I.J.J Dâmbovița, lt. col. Mihai Matei.

Activitatea desfăşurată de efectivele Poliţiei Locale Târgovişte s-a înscris în coordonatele stabilite la nivelul Comisiei Locale de Ordine Publică și în strictă concordanță cu obiectivele stabilite de primarul municipiului Târgoviște, respectiv existența unui mediu de securitate, în care libertatea și securitatea cetățeanului sunt garantate.

 În procesul de operaționalizare al poliţiei locale atât sub aspect conceptual, cât şi organizaţional, activitatea managerială a fost  dirijată de principii şi direcții de schimbare instituţională şi de optimizare a resurselor, în scopul îndeplinirii atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în domeniile: ordine și liniște publică, circulație pe drumurile publice; disciplina în construcții și afișajul stradal; protecția mediului; activitatea comercială și evidența persoanelor.

În cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Pază, acțiunea în teren a polițiștilor locali are un profund caracter preventiv-educativ, iar abaterile de la normele legale sunt abordate inițial, atunci și numai atunci când situația permite, în sensul moralei, prin prisma concilierii, medierii, stingerii conflictului și folosirii capacității persuasive, sancțiunea pecuniară rămânând ultima soluție. Polițiștii locali sunt pregătiți în orice moment să aplice prevederile legilor în spiritul și litera acestora. Astfel că în anul 2019, au fost aplicate 1.498 sancțiuni din care 184 avertismente și 1.314  amenzi cu o valoare de 320.882 lei.

În perioada 01.01.2019-31.12.2019, structura cu atribuții pe linie de circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgoviște a acționat pe raza municipiului Târgoviște cu efectivele existente, cu precădere pentru creșterea nivelului de siguranță rutieră pentru toți participanții la traficul rutier de pe raza municipiului Târgoviște. Polițiștii locali din cadrul Serviciului  au constatat și au aplicat un număr de 3.880 sancțiuni contravenționale, dintre care 1.777 avertismente, iar 2103 amenzi contravenționale  cu o valoare de  770.065 lei .

Polițiștii locali din cadrul Birou Control și-au desfășurat activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorității administrației publice locale. La nivelul Biroului Control au fost aplicate 285 de sancțiuni contravenționale în valoare de 622.500 lei.

Pentru anul 2020, ne-am propus să continuăm organizarea și desfășurarea de acțiuni multidisciplinare preventiv – educative, în toată aria de competență, cu incidență deosebită în unitățile de învățământ preuniversitar, pentru a mări prestigiul instituțional, ancorarea permanentă la nevoile cetățenilor municipiului, promovarea carierei de polițist local și sporirea încrederii cetățenilor în instituție. Avem în vedere, de asemenea, ridicarea nivelului de pregătire teoretică și practică precum și  creșterea nivelului de dotare cu: armament, autoturisme, echipament individual, mijloace de comunicații, extinderea proiectului de supraveghere video în municipiu, precum și mentenanța tehnicii și a celorlalte materiale din gestiune precum și efectuarea tragerilor cu armamentul individual în scop de antrenament.