Sinteză activitate 8.01.206

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 01.01.2016-07.01.2016, au fost înregistrate 21 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică au legitimat 137 de persoane și au desfășurat 3 acțiuni în dispozitiv cu Poliția Română.

Mai mult, polițiștii locali asigură ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 600 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

– 06.01.2016 orele 08:00-14:00 –  cu ocazia sărbătorii creștine ʺBoboteazăʺ, au fost asigurate măsuri de ordine și siguranță publică în jurul lăcașurilor de cult, conform notei de dispozitiv întocmită de Poliția Municipiului Târgoviște;

– 07.01.2016 orele 04:00-14:00 –  cu ocazia sărbătorii creștine ʺIordanul ʺ, au fost asigurate măsuri de ordine și siguranță publică în principalele intersecții de pe centura ocolitoare a Municipiului Târgoviște, conform notei de dispozitiv întocmită de Poliția Municipiului Târgoviște.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 9.515 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. De asemenea, reprezentanţii Compartimentului au inteprins acţiuni de verificare a agenţilor economici din zona centrală a Municipiului Târgovişte cu privire la îndepărtarea zăpezii şi gheţii imediat după depunere sau până la ora 10.00, de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor şi incintelor pe care le deţin sau administrează, conform dispoziţiilor Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală republicat în baza HCL nr. 477/12.12.2008, Art. 2. Au fost verificaţi toţi agenţii economici de pe următoarele străzi/zone: Bd. Libertatii, Bd. Mircea cel Bătrân, Bd. Independenței, Centrul Vechi, str. Arsenalului, str. Nicolae Radian, str. Revoluţiei și str. Poet Grigore Alexandrescu. În urma acţiunilor întreprinse, au fost notificaţi un număr total de 20 agenţi economici cu termen imediat de conformare. Menţionăm că, majoritatea agenţilor economici avea cunoştinţă de obligaţia privind curăţarea şi îndepărtarea zăpezii din faţa punctelor de lucru.

În plus, s-au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea București, Radu de la Afumați, Vasile Blendea, Pandurilor, Valul Cetății, Luceafărului, Mihai Popescu, Calea Câmpulung, Dâmboviței, I.C. Brătianu, Prisecii, Silviu Stănculescu, Cezar Ivănescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

S-au efectuat acţiuni de monitorizare şi control în microraioanele I, II, III, IV, V și în zonele limitrofe municipiuluiTârgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 71, str. Laminorului, Calea Ialomiţei, B-dul Eroilor, Șos. Găești, str. Petru Cercel, Calea Câmpulung. În urma controalelor, nu au fost identificate persoane/ societăţi care să depoziteze în zonele respective.

Totodată, reprezentanţii Compartimentului Protecția Mediului au inteprins acţiuni de verificare a agenţilor economici din zona centrală a Municipiului Târgovişte cu privire la îndepărtarea zăpezii şi gheţii imediat după depunere sau până la ora 10.00, de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor şi incintelor pe care le deţin sau administrează conform cu dispoziţiile Regulamentului de aplicare a OG 21/2002 privind normele de gospodărire comunală republicat în baza HCL nr. 477/12.12.2008, Art. 2. Acţiunile de verificare şi sancţionare a agenţilor comerciali vor continua pe toată perioada căderii ninsorilor. În caz de neconformare, se vor aplica sancţiuni contravenţionale de la 100 la 200 lei conform Regulamentului de aplicare a OG 21/2002 privind normele de gospodărire comunală republicat în baza HCL nr. 477/12.12.2008, Art. 4, lit. f.

În plus, s-a înteprins o acţiune de control a clădirilor din zona centrală a municipiului (la parterul cărora se găsesc spaţii comerciale, iar traficul pietonal este intens), pe ale căror acoperişuri se formează frecvent ţurţuri de gheaţă, pentru a preveni posibilitatea producerii unor accidente. În urma controalelor, au fost identificate zonele cu astfel de probleme și au fost înștiințate Asociațiile de Proprietari pentru a lua măsurile necesare.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Ca urmare a controlului anterior, patru societăţi comerciale cu obiect de activitate alimentaţie publică, cărora li s-a dat termen pentru a remedia deficienţele constatate, au vizat autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte şi au achitat taxa aferentă. De asemenea, o unitate de alimentaţie publică, sancţionată anterior, a depus la Primărie actele necesare în vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. Controlul a fost efectuat în baza prevederilor O.G. 99/2000, rep. în 2007. Societăţile au afişat denumirea firmei, preţurile, certificatul unic de înregistrare și programul de funcţionare.

S-a acţionat, în continuare, conform O.G nr. 99/2000, republicată, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică pe  B-dul I.C Brătianu, Micro XI, Bulevardul Eroilor, Şoseaua Găeşti. Obiectivul controlului a fost reprezentat de deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte şi vizarea acesteia de către unitatea emitentă, afişarea denumirii firmei, afişare orar de funcţionare şi a certificatului unic de înregistrare. Au fost verificate 8 societăţi comerciale cu obiect de activitate alimentaţie publică și au fost constatate următoarele:

-o societate comercială care desfăşura activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte a fost sancţionată contravenţional;

– patru societăţi deţin autorizaţii, iar acestea sunt vizate pentru anul 2015.

-două societăţi deţin autorizaţii care nu sunt vizate; acestea au achitat parţial taxa aferentă anului 2015.

-o societate care a fost sancţionată anterior este închisă/desfiinţată.

În total, în perioada 01.01.2016-07.01.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 10.515 lei. .