SINTEZĂ ACTIVITATE 5.05.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 28.04.2017-04.05.2017, au fost înregistrate 68 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 307 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 13.640 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 12 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Totodată, polițiștii locali au asigurat măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier cu prilejul unor lucrări desfășurate în municipiu.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 18.120 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Avram Iancu, Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Radu Gioglovan, Petru Cercel, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Morilor, Iazului, Horia, Cloşca, Crişan, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Col. Marin Stănescu, Matei Alexandru, Laura Stoica, George Cair, Calea Ialomiţei, Vlad Ţepeş, Crăiţelor, Şoseaua Găeşti, I. E. Florescu, Ionel Fernic, Lt. Stancu Ion, Toma Georgescu, Eroilor, Iancu Jianu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 28.04.2017-04.05.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele IX, XI, XII, Aleea Trandafirilor și Cartier CFR, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Calea Ialomiței, B-dul Eroilor, Șoseaua Găești, str. Petru Cercel, Calea Câmpulung, str. Laminorului.

A fost organizată o acţiune de verificare a agenţilor economici de pe Centrul Vechi din municipiu, cu privire la existenţa contractelor pentru ridicarea deşeurilor menajere încheiate cu societățile de salubrizare. În urma controlului, au fost verificați 28 de agenţi economici, toţi având încheiate contracte de salubrizare.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul Unirii, strada Gimnaziului, Micro XI, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare şi comerţului ambulant de pe domeniul public. S-au aplicat trei sancţiuni contravenţionale.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.500 lei.

În total, în perioada 28.04.2017-04.05.2017, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 33.260 lei.