Sinteză activitate 26.02.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 19.02.2016-25.02.2016, au fost înregistrate 39 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 349 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.630 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetățenilor din municipiul Târgoviște. De asemenea, au fost constatate și prezentate neregulile descoperite în teren.

În perioada 15.02.2015-25.02.2016, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au avut în vedere și următoarele zone:  str. Revoluției, zona Primăriei municipiului Târgoviște și Platoul Prefecturii, acolo unde unde au fost informați conducătorii auto despre faptul că, în conformitate cu prevederile H.C.L. 64/2002, este interzis accesul autoturismelor în zonă (au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale).

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 10.640 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dr. Dumitru Oprescu, I.C. Brătianu, Nicolin Ion, Crângului, Unirii, Moldovei, Berzei, Basarabiei, Cetății, Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Col. Băltărețu, Independenței, Avram Iancu, Calea Câmpulung, Aleea Trandafirilor, Eroilor, Grădinari.

De asemenea, în urma controlului efectuat în Târgovişte, de către Compartimentul Disciplina în Construcții, privind nerespectarea Legii nr. 185/ 2013, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz de publicitate temporară, ori cu nerespectarea prevederilor acestuia și a documentației tehnice care stă la baza eliberării avizului, au fost notificate în scris, pentru intrarea în legalitate sau de desființare a mijloacelor de publicitate, șase societăți comerciale.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost desfășurate acțiuni de control în microraioanele V,VI, VII,VIII și zona centrală, urmărindu-se asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public, precum și respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere la 27 platforme cu eurocontainere din zonele controlate.

În perioada 19.02.2016-25.02.2016, s-au efectuat acţiuni de control în zonele limitrofe municipiului Târgovişte şi la platformele stradale în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, str. Petru Cercel, Șoseaua Găești, Calea Ialomiţei,  drum acces Priseaca – Teiş, str. Laminorului, str. Magrini, str. Nifon.

În urma acţiunilor înteprinse de Compartimentul Mediu, în perioada 19.02.2016 – 25.02.2016, au fost luate următoarele măsuri: au fost identificate şi desfiinţate 2 depozite necontrolate de resturi de materiale de construcţii de pe domeniul public, au fost verificate 27 de platforme destinate colectării deşeurilor menajere, a fost soluţionată o sesizare scrisă.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte.

În plus, o unitate de alimentaţie publică depistată la controlul anterior fără autorizaţie pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică şi sancţionată contravenţional a depus la Primărie documentele necesare obţinerii autorizaţiei. Trei societăţi comerciale  cărora li s-a dat termen pentru a remedia deficienţele constatate au vizat autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte.

În zona Pieţei Bucegi, au fost verificaţi patru comercianţi care desfăşoară comerţ ambulant cu mărţişoare; s-a constatat că aceştia deţin aprobare pentru ocuparea domeniului public şi au achitat taxele aferente către Serviciul Pieţe.

În total, în perioada 19.02.2016-25.02.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 16.270 de lei.