Sinteză activitate 19.08.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 12.08.2016-18.08.2016, au fost înregistrate 54 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 254 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 9.600 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 12 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 21.850 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Matei Basarab, 9 Mai, Popa Cornel, Radu Greceanu, Radu Popescu, Nicolae Bălcescu, Radu cel Mare, Ienăchiță Văcărescu, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Bărăţiei, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Mr. Brezișeanu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Poet Gr. Alexandrescu, Dinu Lipatti.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele I,II, III și IV, Cartier Priseaca și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, B-dul Eroilor, Pod Mihai Bravu, str. Nifon, str. Petru Cercel; Calea Câmpulung, Calea Ialomiței.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În urma verificărilor efectuate, a fost depistată o societate comercială care desfaşura activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de Primăria Târgovişte și a fost sancţionată contravenţional  cu amendă în cuantum de 500 lei. De asemenea, s-a constatat că două societăţi deţin autorizaţie, iar o altă societate a depus documentele pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică.

În plus, s-a acționat pe Centrul Vechi din municipiu pentru ca administratorii teraselor să respecte normele privind amplasarea teraselor pe domeniul public.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 500 de lei.

În total, în perioada 12.08.2016-18.08.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 31.950 de lei.