SINTEZĂ ACTIVITATE 17.02.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 10.02.2017-16.02.2017, au fost înregistrate 37 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 245 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 3.515 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 9 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În data de 12.02.2017, în jurul orei 10:00, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație, în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu în zona sensului giratoriu de la Doi Brazi, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au găsit un portofel cu bani, acte și alte documente personale.

Polițiștii locali au procedat la identificarea posesorului portofelului, în persoana numitului D. N, din Ocnița și au predat bunurile găsite acestuia, fiind întocmit un proces-verbal în acest sens.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 15.150 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Înfrăţirii, Dumitru Băltăreţu, Cernăuţi, Prutului, Nicolae Bălcescu, Radu Popescu, Radu cel Mare, Antim Ivireanu, Matei Basarab, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Radu Greceanu, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Mr. Brezișeanu, Dinu Lipatti, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Vasile Alecsandri, Leo Plângă, Bărăției, Alexandru Ilie, Mihai Bravu, Pârvan Popescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 10.02.2017-16.02.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele VI, VIII, IX, Aleea Trandafirilor şi Cartier CFR , prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini.

S-au întreprins acţiuni de control a clădirilor din zona centrală a municipiului (la parterul cărora se găsesc spaţii comerciale, iar traficul pietonal este intens), pe ale căror acoperişuri se formează frecvent ţurţuri de gheaţă, pentru a preveni posibilitatea producerii unor accidente. În urma controalelor au fost identificați țurțuri la blocurile H de pe B-dul Mircea cel Bătrân și B-dul Independenței. S-a luat legătura telefonic cu reprezentanții Asociațiilor de Proprietari din zonă în vederea luării măsurilor necesare pentru îndepărtarea țurțurilor și asigurarea căilor pietonale. De asemenea, au fost transmise și notificări scrise către asociațiile respective.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul Unirii şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal.

În total, în perioada 10.02.2017-16.02.2017, au fost aplicate amenzi în valoare de 18.665 lei.