SINTEZĂ ACTIVITATE 10.03.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 3.03.2017-9.03.2017, au fost înregistrate 50 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 357 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.770 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 7 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În data de 4.03.2017, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație împreună cu lucrători ai Biroului Rutier au fluidizat și dirijat circulația în cartierul Matei Voievod, acolo unde s-a desfășurat sărbătoarea ,,Tudorița’’, conform Notei de Dispozitiv întocmită de Poliția Municipiului Târgoviște.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 17.750 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Bălcescu, Calea Domnească, Matei Basarab, Suseni, Radu Vărzaru Armașu, Mihai Bravu, Cretzulescu, Bd. Eroilor, Cernăuți, Prutului, Soroca, Tudorică Popescu, Vasile Alecsandri, Sol. Munteanu Stefan, Mr. Oprescu Adrian, Pr. Toma Georgescu, Lt. Maj. Dragomirescu Liviu, Mr. Spirescu, Constantin Brâncoveanu, Bărăției, Macarie, Diaconu Coresi, Pârvan Popescu, Mr. Brezișeanu, Ana Ipătescu, Vasile Cârlova, Lt. Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Urmuz, Aleea Coconilor, Justiției, I. A. Brătescu Voinești, Mircea cel Bătrân, Bulevardul Libertății, Poet Grigore Alexandrescu, Revoluției, Dr. Marinoiu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 3.03.2017- 9.03.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V și zona centrală, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul Unirii, Bulevardul Independenței şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.100 de lei.

În total, în perioada 3.03.2017- 9.03.2017, au fost aplicate amenzi în valoare de 24.620 lei.