Comunicat de presă 26.02.2015

 

Post Poliție Locală Târgoviște Piața 1 Mai

Poliția Locală Târgoviște a organizat și amenajat, în interesul cetățenilor, un spațiu de lucru, special destinat. Astfel, din data de 26 februarie 2015, funcționează în Piața 1 Mai un Post al Poliției Locale Târgoviște. Serviciul este organizat raportat la orarul de funcționare al pieței, respectiv de luni până duminică, de la 7.00 la 18.00, în două schimburi.

Patrula Poliției Locale acționează în toată aria competentă: perimetrul Pieței 1 Mai, Str. Lt. Stancu Ion și parcările zonelor comerciale din imediata apropiere.

Biroul Postului este utilizat pentru primirea și rezolvarea unor sesizări sau reclamații, întocmirea unor acte sau documente procedurale sau pentru repausul prevăzut de lege. Obiectivele specifice sunt: de a menține ordinea și liniștea publică, apropierea de cetățeni, apărarea drepturilor, dar și a bunurilor târgoviștenilor.

Intenționăm  să realizăm o comunicare bună cu cetățenii, facilitând modalitatea de a depune sesizări, soluționarea oportună a acestora și asigurarea unui serviciu public de calitate.

Recomandăm locuitorilor municipiului Târgoviște să apeleze la Postul de Poliție Locală de la Piața 1 Mai în cazul în care au vreo problemă. Polițiștii locali vor fi la dispoziția târgoviștenilor și îi vor ajuta cu tot ceea ce stă în competența lor.

De asemenea, nereguli pot fi sesizate și la numărul de telefon 0245 631 895.

post_politie

Atribuții specifice ale Postului:

  • Polițistul local aflat în serviciul de zi în Postul de Poliție Piata “1 MAI” are aceleași drepturi și obligatii prevăzute în HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și funcționare a poliției locale, Legea 155/2010-Legea Poliției localeși Legea 188/1999-republicată, desfășurand toate activitățile specifice polițiștilor locali, conform fișei postului;
  • acționează în zona de competență stabilită prin Planul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Târgoviște, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice în aria de competență;
  • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi, decrete, hotărâri sau alte acte specifice emise de autoritățile administrației publice centrale și locale;
  • asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local, cu ocazia efectuării unor controale ori acțiuni specifice;
  • acordă sprijin și protecție administratorilor piețelor agroalimentare și personalului din subordinea acestora, cu ocazia desfășurării unor activități specifice de taxare, control și verificare;
  • verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și de funcționare al operatorilor economici situați pe aria de competență, conform prevederilor legale din HCL 156/2011 și HCL 64/2002, HG 611/2001, strict sub aspectul activităților de bază și conexe (curățenie, aprovizionare, respectarea sectorizării, refuzul achitării taxelor, etc.)
  • verifică respectarea regulilor și normelor de comerț ambulant, stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;
  • cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora, numai în baza unui acord/protocol prealabil semnat între instituții;
  • verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a buletinelor de verificare metrologică, a avizelor și alte documente de însoțire a mărfurilor expuse și comercialízate și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli sau incălcări ale legii;
  • polițistul local are obligația să vegheze la respectarea normelor P.S.I. în incinta complexului agroalimentar, de către comercianți și cumpărători.

.