Termeni si conditii

 

 

1. Definirea termenilor : Termenii “site”, “acest site” şi “site-ul” folosiţi în acest document se referă la site-ul http://www.politialocalatargoviste.ro/. Design-ul şi conţinutul site-ului aparţin în exclusivitate Poliţiei Locale Târgoviște şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. 
Poliţia Locală Târgoviște are sediul în Str. Calea Ploieşti, nr.85
– Prin termenii “vizitator” şi “dumneavoastră” înţelegem toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează site-ul http://www.politialocalatargoviste.ro/, indiferent de motiv.
Termenii “Regulament”, “Contract” şi “Termeni şi Condiţii” se referă la prezentul contract de utilizare.
Prin termenul “date personale”, înţelegem informaţiile pe care le colectam de la dumneavoastră, pe baza cărora puteţi fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil), adresa de email, CNP-ul, dar mai pot include şi alte informaţii, cum ar fi preferințe, opinii şi doleanțe.

2. Acceptarea “Termenilor şi condiţiilor” : Înainte de a viziona acest site, vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările următoare. Ele stabilesc termenii şi condiţiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului şi folosirea aplicaţiilor sale presupun acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor şi Condiţiilor publicate, având valoare contractuală deplină. Poliţia Locală Târgoviște îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul prezentului contract. În această situaţie, instituţia va înştiinţa utilizatorii prin afişarea schimbărilor pe o pagină ce va apărea în momentul accesării site-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract de utilizare.

3. Conţinutul site-ului : Informaţiile publicate pe site sunt informaţii de interes general despre Poliţia Locală Târgoviște, organizarea instituţiei şi informaţiile de interes public. Instituţia îşi rezerva dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe site.
Informaţiile de pe site-ul  http://www.politialocalatargoviste.ro/ sunt puse gratuit la dispoziţia utilizatorilor.

4. Copyright : Conţinutul site-ului  http://www.politialocalatargoviste.ro/ – imagini, texte, grafice, simboluri, programe şi alte date – constituie proprietatea Poliţiei Locale Târgoviște şi a furnizorilor săi şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Aşadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul scris al Poliţiei Locale Târgoviște, a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

5. Legături : Site-ul  http://www.politialocalatargoviste.ro/ poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Aşadar, instituţia nu este responsabilă pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informaţiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

6. Frauda : Orice încercare de a modifica conţinutul site-ului  http://www.politialocalatargoviste.ro/ sau de a afecta funcţionarea serverului care găzduieşte site-ul  http://www.politialocalatargoviste.ro/ va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului şi va deschide cercetarea penală împotriva autorului sau autorilor acestor fapte.

7. Litigii : Litigiile apărute intre vizitatori şi Poliţia Locală Târgoviște va fi rezolvată prin cale amiabilă, prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care conflictul nu a fost rezolvat pe acesta cale, competența revine instanţelor de judecată române. Informaţiile furnizate către Poliţia Locală Târgoviște sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (sesizări şi reclamaţii, contact, sondaj de opinie), conform legilor în vigoare. Poliţia Locală Târgoviște nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi, nu incurajaza spam-ul, şi nu face publice datele furnizate de vizitatorii site-ului http://www.politialocalatargoviste.ro/ fără acordul explicit al acestora.  

Poliţia Locală Târgoviște îşi rezervă dreptul de a nu da curs sesizărilor sau reclamţiilor care conţin inadvertenţe.

.