Sesizări

 

Conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare, prin PETIȚIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

Scrie și trimite o petiție online, completând formularul de mai jos. Toate câmpurile marcate cu asterisc * sunt obligatorii. Conform art. 7 din O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.

► TRIMITE O SESIZARE

  Numele și prenumele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Telefon (obligatoriu)

  Adresa (obligatoriu)

  Tipul petiției

  cererereclamațiesesizarepropunere

  Subiectul

  Mesaj

  Ataseaza foto (limita 2.9 Mb)
  .